Педагогіка 2004 підручник фіцула: тесты по административную праву с ответами

Педагогика підручник фіцула . Фіцула М. М. Педагогіка: . 2004. Кн. Фіцула М М Педагогіка вищої школи Навч посіб К Академвидав Ягупов В.В. ПЕДАГОГІКА: Навч. посібник. – К.: Либідь . Фіцула М. М. ПЕДАГОГІКА : навч. посіб. / М. М. Фіцула. . Навчальний посібник / К., 2004. 9 лют. 2013 ID: 7515. Название работы: Педагогіка. Фіцула. Підручник. Категория: Книга. Предметная область: Педагогика и дидактика. Описание.

М 36 Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. –. Вінниця: ВНТУ . десять років значно збільшилось число підручників, що дозволяють засвоїти цей курс . Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний . Цимбалюк І. М. Психологія. – К.: Професіонал Файлы. Педагогика. Педагогика высшей школы Routledge, 2008. — 544 p. — ISBN-10: 0415434645; ISBN-13: 978-0415434645. Педагогіка: Підручник. . Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: . Юнити-дана, Закон и право Фіцула М.М. Педагогіка: Підручник для 8 класу відповіді до збірника з дпа 9 клас 2004 рік. Головна Педагогіка : Вступ до педагогічно. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Підручник. -К.: Либідь, 1998. 560 с. 3. 2004. - Вин. І.Дошкільна педагогіка/ Поніманська Т.І. Підручник 2-ге вид. закладів -К.: Академвправ., 2004. 3. Фіцула М.М. Педагогіка / Фіцула М.М. Навч. посібник. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. – К., 2004. – 464 с. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2000. – 350 с. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник.

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студентів Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. /. М.М Фіцула. – К.: В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. Фіцула М. М. ПЕДАГОГІКА : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 3-тє вид., стереотип. — К. . 2004. Педагогіки вищої школи, питання дидактики та теорії виховання Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / довідкової педагогічної літератури, підручників і методичних. – К. : Професіонал, 2004. – 216с. Фіцула М. М. Педагогіка. Педагогіка - Фіцула М.М. У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки" теорії навчання й виховання, основи школознавства. Педагогіка: Підручник. В. Дидактика: Навч. посіб. К., 2004. К., 2001. 7. Фіцула М. М. Педагогіка. – К., 2004. Васянович Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К., 2006. Підручник. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський,. В.Л.Омеляненко. – К.: О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464c. 34. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. –. К.: Академвидав.


Cathleenrumbaugh © 2015
www.000webhost.com